Trang chủ Kinh nghiệm làm biển quảng cáo Sắp có bộ quy tắc ứng xử dành cho ​Ngành quảng cáo

Sắp có bộ quy tắc ứng xử dành cho ​Ngành quảng cáo

Bộ quy tắc ứng xử ngành quảng cáo

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái vừa ký ban hành quyết định về việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo.

Theo quyết định, Bộ VH-TT&DL giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo. Thời gian hoàn thành trong quý IV-2017.

Cùng ngày, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng đã ký ban hành quyết định giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn mẫu quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Thời gian hoàn thành vào quý III năm 2017.

Về kinh phí tổ chức xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và tổ chức xây dựng hướng dẫn mẫu quy hoạch quảng cáo ngoài trời được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2017.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã ban hành “Bộ quy tắc ứng xử về văn minh du lịch”.

Thắng Lợi 090 22 33 551